Consilierii trebuie sa fie ROBOTI in Craiova ! 64 de proiecte pe ordinea de zi ..

0
361

In Craiova se munceste pe branci .. Consiliul Municipal Craiova are joi programat inca o sedinta iar pe ordinea de zi sunt 64 de proiecte . 

Daca privim documentatia la fiecare punct al sedintei are peste 30 de pagini .. iar asta ar insemna aproape 2000 de pagini care trebuie sa le citesti doar in 6 zile ..

Punctele de pe ordinea de zi sunt trecute prin comisiile consiliului dar cat dureaza o sedinta?

Daca chiar se doreste ca un consiliu sa ia hotarari pentru cetateni nu poti sa pui un numar atat de mare de proiecte.

Oare nu ar putea sa se faca o alta sedinta ? Se imparteau cele 64 de proiecte in 2 si cu siguranta altfel stateau lucrurile ..

Craiovenii ar trebui sa stie CE SE VOTEAZA ! Dar ca totul sa fie “transparent” la un punct se sta in medie 4-5 minute ..

Oare PSD doreste transparenta ? Eu cred ca nu .. iar aceasta tactica este aleasa pentru a “dribla” cu usurinta ..

La urmatoarele alegeri ar trebui spus ca se cauta ROBOTI nu oameni ..

Din cate stiu, fostul edil a fost felicitat despre cum a fost gestionata PRIMARIA CRAIOVA … Se pare ca NU !

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ȘEDINȚEI ORDINARE DIN DATA DE 27.05.2021, ora 10,00

Nr.

proiect hotărâre

Titlul proiectului de hotărâre

Inițiatorul proiectului de hotărâre

Proiect de hotărâre  privind  aprobarea  situaţiilor financiare anuale ale municipiului Craiova, pe anul 2020

Primar

Lia-Olguța Vasilescu

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova, pentru anul 2021

Primar

Lia-Olguța Vasilescu

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2021

Primar

Lia-Olguța Vasilescu

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2021

Primar

Lia-Olguța Vasilescu

Proiect de hotărâre privind  aprobarea  situaţiilor financiare anuale ale Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, aferente anului 2020

Primar

Lia-Olguța Vasilescu

Proiect de hotărâre  privind  aprobarea  bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, pentru anul 2021

Primar

Lia-Olguța Vasilescu

Proiect de hotărâre privind  aprobarea  situaţiilor financiare anuale ale S.C. Salubritate Craiova S.R.L., aferente anului 2020

Primar

Lia-Olguța Vasilescu

Proiect de hotărâre  privind  aprobarea  bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Salubritate Craiova S.R.L., pentru anul 2021

Primar

Lia-Olguța Vasilescu

Proiect de hotărâre privind  aprobarea  situaţiilor financiare anuale ale S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L., aferente anului 2020

Primar

Lia-Olguța Vasilescu

Proiect de hotărâre  privind aprobarea situaţiilor financiare anuale ale R.A.T. SRL Craiova, aferente anului 2020

Primar

Lia-Olguța Vasilescu

Proiect de hotărâre  privind  aprobarea  bugetului de venituri şi cheltuieli al R.A.T. SRL Craiova, pe anul 2021

Primar

Lia-Olguța Vasilescu

Proiect de hotărâre  privind  aprobarea  bugetului de venituri şi cheltuieli al S.C. Termo Urban S.R.L., pe anul 2021

Primar

Lia-Olguța Vasilescu

Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova să voteze în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., ordinea de zi cu privire la aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli, pe anul 2021

Primar

Lia-Olguța Vasilescu

Proiect de hotărâre privind aprobarea modalităţii de identificare a beneficiarilor de stimulent educaţional pentru copiii proveniți din familii defavorizate, precum şi a modalităţii de soluţionare a situaţiilor identificate

Primar

Lia-Olguța Vasilescu

Proiect de hotărâre privind instituirea taxei speciale de salubrizare în municipiul Craiova şi aprobarea Regulamentului privind instituirea și administrarea taxei speciale de salubrizare

Primar

Lia-Olguța Vasilescu

Proiect de hotărâre privind alocarea de la bugetul local al municipiului Craiova, a unei sume de bani pentru premierea elevilor craioveni și a profesorilor îndrumători, cu rezultate excepţionale la concursurile naționale și internaționale, în anii școlari 2019-2020 și 2020-2021, în cadrul manifestărilor prilejuite de Ziua Municipiului Craiova

Primar

Lia-Olguța Vasilescu

Proiect de hotărâre privind înscrierea Municipiului Craiova la competițiile „European Best Destinations 2021”

Primar

Lia-Olguța Vasilescu

Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului Clinic de Boli Infecționase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” Craiova

Primar

Lia-Olguța Vasilescu

Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului Clinic de Neuropsihiatrie Craiova

Primar

Lia-Olguța Vasilescu

Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova

Primar

Lia-Olguța Vasilescu

Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Poliției Locale a Municipiului Craiova

Primar

Lia-Olguța Vasilescu

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.221/2018 referitoare la aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Sport Club Municipal Craiova

Primar

Lia-Olguța Vasilescu

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.166/2020 referitoare la desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova, în consiliile de administrație ale unor unităţi de învăţământ

Primar

Lia-Olguța Vasilescu

Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de administrare al dnei. Nicolăiță Lorena, administrator al S.C. TERMO URBAN CRAIOVA S.R.L.

Primar

Lia-Olguța Vasilescu

Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a locuinţei sociale, situată în muncipiul Craiova, str.Dr.Victor Papillian, nr.52 B, bl.H9, sc.1, ap.8

Primar

Lia-Olguța Vasilescu

Proiect de hotărâre privind repartizarea, în vederea închirierii, a unor locuinţe sociale

Primar

Lia-Olguța Vasilescu

Proiect de hotărâre privind aprobarea extinderii spaţiului cu destinaţia de locuinţă, situat în municipiul Craiova, str. Ecaterina Teodoroiu, nr.10

Primar

Lia-Olguța Vasilescu

Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe

Primar

Lia-Olguța Vasilescu

Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor din domeniul public al municipiului Craiova

Primar

Lia-Olguța Vasilescu

Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor din domeniul privat al municipiului Craiova

Primar

Lia-Olguța Vasilescu

Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Poliţiei Locale a Municipiului Craiova, la „Programul de stimulare a înnoirii parcului auto naţional 2020-2024”, în vederea achiziţionării a cinci autoturisme

Primar

Lia-Olguța Vasilescu

Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, a unor bunuri care aparţin domeniului privat al municipiului Craiova

Primar

Lia-Olguța Vasilescu

Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii, prin licitaţie publică, a unor terenuri aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situate în  pieţele din municipiul Craiova

Primar

Lia-Olguța Vasilescu

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării contractului de închiriere nr.6898/2011 încheiat între S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. şi S.C. Accesorii Subansamble şi Piese Auto S.R.L.

Primar

Lia-Olguța Vasilescu

Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea cuantumului prestației titularului dreptului de superficie asupra terenului situat în municipiul Craiova, str.Madona Dudu, nr.21

Primar

Lia-Olguța Vasilescu

Proiect de hotărâre privind  însuşirea raportului de evaluare având ca obiect preţul de pornire al negocierii preţului de achiziţie a terenului situat în municipiul Craiova, str.Nicolae Bănescu, nr.1C

Primar

Lia-Olguța Vasilescu

Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea prețului de pornire al renegocierii redevenţei, pentru terenurile situate în municipiul Craiova, str. Brazda lui Novac, nr.66, Complex Vechi

Primar

Lia-Olguța Vasilescu

Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită, către Distribuţie Energie Oltenia S.A., a terenului aparţinând domeniului public al municipiului Craiova, situat în cart.Craioviţa Nouă, b-dul Dacia, în vecinătatea de Nord a Staţiei de Transformare 110/20/6kV

Primar

Lia-Olguța Vasilescu

Proiect de hotărâre privind încetarea dreptului de folosinţă gratuită al Parohiei Lunca Jiului, asupra terenului situat în municipiul Craiova, str.Siretului, nr.39

Primar

Lia-Olguța Vasilescu

Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de concesiune încheiate între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi medicii titulari ai cabinetelor medicale din cadrul imobilului situat în municipiul Craiova, b-dul Oltenia, nr.41

Primar

Lia-Olguța Vasilescu

Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de concesiune încheiate între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi medicii titulari ai cabinetelor medicale din cadrul imobilului situat în municipiul Craiova, Aleea Arh.Duiliu Marcu, nr.16 A

Primar

Lia-Olguța Vasilescu

Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de concesiune încheiate între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi medicii titulari ai cabinetelor medicale din cadrul imobilului situat în municipiul Craiova, str.1 Decembrie 1918, nr.14

Primar

Lia-Olguța Vasilescu

Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de concesiune încheiate între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi medicii titulari ai cabinetelor medicale din cadrul imobilului situat în municipiul Craiova, str.Horia, nr.5

Primar

Lia-Olguța Vasilescu

Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de concesiune încheiate între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi medicii titulari ai cabinetelor medicale din cadrul imobilului situat în municipiul Craiova, str.Olteț, nr.5

Primar

Lia-Olguța Vasilescu

Proiect de hotărâre privind cesiunea contractului de concesiune nr.34124/2006 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Ionescu Liliana, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Ionescu Liliana

Primar

Lia-Olguța Vasilescu

Proiect de hotărâre privind transferul dreptului de proprietate a monumentului de for public „Statuie Carol I”, din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Culturii, în domeniului public al municipiului Craiova

Primar

Lia-Olguța Vasilescu

Proiect de hotărâre  privind încetarea dreptului de administrare al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public şi Fondului Locativ Craiova, asupra unor bunuri aparţinând domeniului public şi privat al municipiului Craiova

Primar

Lia-Olguța Vasilescu

Proiect de hotărâre privind concesionarea, către R.A.T. SRL, a unor bunuri care aparţin domeniului privat al municipiului Craiova

Primar

Lia-Olguța Vasilescu

Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.151/2014 cu privire la darea în administrare către Consiliul Judeţean Dolj a unor bunuri care aparțin domeniului public al municipiului Craiova

Primar

Lia-Olguța Vasilescu

Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului de drept al municipiului Craiova, doamna Primar Lia-Olguţa Vasilescu, să voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECODOLJ, modificarea Regulamentului Serviciului de Salubrizare al Județului Dolj

Primar

Lia-Olguța Vasilescu

Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii, prin atribuire directă a serviciului de ridicare, transport şi depozitare a vehiculelor staţionate şi parcate neregulamentar pe domeniul public sau privat al municipiului Craiova

Primar

Lia-Olguța Vasilescu

Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.3 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.262/2018 referitoare la aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului  de transport public local de persoane cu autobuze şi tramvaie, efectuat prin curse regulate în municipiul Craiova

Primar

Lia-Olguța Vasilescu

Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri pentru realizarea unei rețele de stații de reîncărcare a vehiculelor electrice pe teritoriul municipiului Craiova

Consilieri locali

Eduard-Alexandru Cîrceag

Cezar Mihail Drăgoescu

Nicu Cosmin Teodorescu

Manuel Borțoi

 Lucian Bernd Săuleanu

Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii totale estimate pentru obiectivul de investiţii „Măsuri de performanță energetică privind clădiri aparținând de 6 unități de învățământ în Craiova”, la Colegiul „Nicolae Titulescu”

Primar

Lia-Olguța Vasilescu

Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii totale estimate pentru obiectivul de investiţii „Măsuri de performanță energetică privind clădiri aparținând de 6 unități de învățământ în Craiova”, la Școala Gimnazială „Sfântu Gheorghe”

Primar

Lia-Olguța Vasilescu

Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii estimate pentru obiectivul de investiţii ”Măsuri de performanţă energetică privind clădiri aparţinând de 6 unităţi de învăţământ în Craiova” la Şcoala Gimnazială „Ion Creangă”

Primar

Lia-Olguța Vasilescu

Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii totale estimate pentru obiectivul de investiţii „Măsuri de performanță energetică privind clădiri aparținând de 6 unități de învățământ în Craiova”, la Grădiniţa „Pinocchio”

Primar

Lia-Olguța Vasilescu

Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii totale estimate pentru obiectivul de investiţii „Măsuri de performanță energetică privind clădiri aparținând de 6 unități de învățământ în Craiova”, la Grădiniţa „Paradisul Copiilor”

Primar

Lia-Olguța Vasilescu

Proiect de hotărâre privind actualizarea valorii totale estimate pentru obiectivul de investiţii „Măsuri de performanță energetică privind clădiri aparținând de 6 unități de învățământ în Craiova”, la Grădiniţa „Castelul Fermecat”

 

Primar

Lia-Olguța Vasilescu

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.417/2014 referitoare la aprobarea valorii estimate a Contractului de Performanţă Energetică în clădirile publice ocupate de şcoli şi spitale şi a contribuţiei proprii a municipiului Craiova la finanţarea acestui contract

Primar

Lia-Olguța Vasilescu

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la „reconsiderare urbanistică în zona str.Trandafirului-str.Merișorului”, în vederea construirii unei locuinţe, cu regim de înălţime P+1+M, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, str.Trandafirului, nr.74 A

Primar

Lia-Olguța Vasilescu

Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.159/2021 referitoare la aprobarea Regulamentului local privind stabilirea categoriilor de intervenții, în vederea reabilitării fronturilor construite în zona de acțiune prioritară „Calea București” din municipiul Craiova

Primar

Lia-Olguța Vasilescu

Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.505/2011 referitoare la aprobarea Regulamentului local de urbanism referitor la cromatica fațadelor pentru creșterea calității arhitectural-ambientale a clădirilor în municipiul Craiova

Primar

Lia-Olguța Vasilescu

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Craiova în comisia de evaluare pentru concesionarea/închirierea bunurilor care aparţin domeniului public/privat al municipiului Craiova

Primar

Lia-Olguța Vasilescu

Întrebări și interpelări

Visits: 0

STIREA TA - Dacă esti martorul unor evenimente deosebite, fotografiaza, filmeaza si trimite-le prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.