Dispozitia nr. 1407 – Primarul Municipiului Craiova

0
635

Dispozitia nr. 1407 – Primarul Municipiului Craiova 1

DISPOZITIA NR. 1407
PRIMARUL MUNICIPIULUI CRAIOVA

In temeiul art. 39 alin. 1 si art. 68 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 republicata, privind administratia publica locala;

DISPUNE:

Art. unic: Se convoaca Consiliul Local al Municipiului Craiova in sedinta ordinara, in data de 29.03.2018, ora 10.00, in Sala Mare a Primariei Municipiului Craiova

Sedinta va avea urmatoarea ordine de zi:

Raportul Primarului Municipiului Craiova privind starea economica, sociala si de mediu a municipiului Craiova, in anul 2017.
Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2018.
Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli la Politia Locala a Municipiului Craiova, pe anul 2018.
Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli la Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova, pe anul 2018.
Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2018.
Proiect de hotarare privind aprobarea executiei bugetului fondurilor externe nerambursabile, la 31.12.2017.
Proiect de hotarare privind aprobarea criteriilor de eligibilitate, a standardelor minime de cost/ an si a modalitatii de acordare a serviciilor de ingrijire la domiciliu pentru persoane varstnice din municipiul Craiova.
Proiect de hotarare privind aprobarea costului mediu lunar de intretinere, pentru anul 2018 si a cuantumului contributiei de intretinere pentru persoanele asistate in cadrul Caminului pentru Persoane Varstnice Craiova.
Proiect de hotarare privind acordarea de beneficii de asistenta sociala, veteranilor si invalizilor de razboi din municipiul Craiova, cu ocazia Zilei Veteranilor de Razboi si a Centenarului Marii Uniri.
Proiect de hotarare privind aprobarea majorarii capitalului social subscris al A.T. SRL, prin aport in natura.
Proiect de hotarare privind aprobarea normelor financiare pentru activitatea sportiva desfasurata in cadrul Sport Club Municipal Craiova.
Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Politiei Locale a Municipiului Craiova, pentru anul 2018.
Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Sport Club Municipal Craiova, pentru anul 2018.
Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Operei Romane Craiova, pentru anul 2018.
Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Ansamblului Folcloric „Maria Tanase” Craiova, pentru anul 2018.
Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Filarmonicii Oltenia Craiova, pentru anul 2018.
Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Teatrului pentru Copii si Tineret „Colibri” Craiova, pentru anul 2018.
Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Spitalului Clinic de Boli Infectioase si Pneumoftiziologie „Victor Babes” Craiova, pentru anul 2018.
Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Spitalului Clinic Municipal „Filantropia” Craiova, pentru anul 2018.
Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale Caminului pentru Persoane Varstnice Craiova, pentru anul 2018.
Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale R.A.A.D.P.F.L. Craiova, pentru anul 2018.
Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale S.C. Piete si Targuri R.L. Craiova, pentru anul 2018.
Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii ale R.A.T. SRL Craiova, pentru anul 2018.
Proiect de hotarare privind modificarea componentei Comisiei Locale de Ordine Publica.
Proiect de hotarare privind majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri, incepand cu anul 2018, pentru cladirea situata in municipiului Craiova, zona A, strada Matei Basarab, nr. 6.
Proiect de hotarare privind majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri, incepand cu anul 2018, pentru cladirea situata in municipiului Craiova, zona A, strada Matei Basarab, nr. 8.
Proiect de hotarare privind majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri, incepand cu anul 2018, pentru cladirea situata in municipiului Craiova, zona A, strada A.I. Cuza, nr. 16
Proiect de hotarare privind majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri, incepand cu anul 2018, pentru cladirea situata in municipiului Craiova, zona A, strada Amaradia, nr. 2.
Proiect de hotarare privind majorarea cu 500% a impozitului pe cladiri, incepand cu anul 2018, pentru cladirea situata in municipiului Craiova, zona A, strada Alexandru Macedonski, nr. 8.
Proiect de hotarare privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren, incepand cu anul 2018, pentru terenul situat in zona C a municipiului Craiova, str. Prelungirea Caracal, km. 2.
Proiect de hotarare privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren, incepand cu anul 2018, pentru terenul situat in municipiului Craiova, zona D, strada Cernele, T34, P37.
Proiect de hotarare privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren, incepand cu anul 2018, pentru terenul situat in municipiului Craiova, zona C, strada Raului, nr. 212.
Proiect de hotarare privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren, incepand cu anul 2018, pentru terenul situat in municipiului Craiova, zona C, strada Tarancutei, nr. 34.
Proiect de hotarare privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren, incepand cu anul 2018, pentru terenul situat in zona B a municipiului Craiova, Parcul „Balta Craiovitei”.
Proiect de hotarare privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren, incepand cu anul 2018, pentru terenul situat in municipiului Craiova, zona C, strada Malinului, nr. 82.
Proiect de hotarare privind majorarea cu 500% a impozitului pe teren, incepand cu anul 2018, pentru terenul situat in municipiului Craiova, zona C, strada Artileriei, nr. 7.
Proiect de hotarare privind aprobarea repartizarii, in vederea inchirierii, a unor locuinte sociale, destinate inchirierii.
Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii locuintei pentru tineri, construita prin Agentia Nationala pentru Locuinte, situata in municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr. 1A, blocul T1, sc. 4, ap. 13.
Proiect de hotarare privind prelungirea duratei contractelor de inchiriere care au ca obiect locuinte pentru tineri destinate inchirierii, construite prin Agentia Nationala pentru Locuinte.
Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 56/2018 referitoare la aprobarea cuantumului chiriei aferenta locuintelor pentru tineri destinate inchirierii, realizate de Agentia Nationala pentru Locuinte in Municipiul Craiova, valabila pentru anul 2018 si respectiv a sumelor cu titlu de recuperare investitie, ce se vor vira Agentiei Nationale pentru Locuinte in anul 2018.
Proiect de hotarare privind aprobarea acordului de parteneriat intre municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova, si Asociatia pentru Educatie SV Oltenia (EDUCOL).
Proiect de hotarare privind preluarea din administrarea Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public si Fondului Locativ Craiova, in administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, a spatiului situat in municipiul Craiova, str. Nicolae Titulescu, nr. 7.
Proiect de hotarare privind insusirea raportului de evaluare avand ca obiect stabilirea cuantumului redeventei minime de la care va fi pornita licitatia pentru spatiul situat in municipiul Craiova, str. C. Nicolaescu Plopsor, nr. 2A, bloc 49, parter.
Proiect de hotarare privind insusirea raportului de evaluare avand ca obiect stabilirea cuantumului redeventei minime necesare organizarii procedurii de concesionare prin licitatie publica pentru hotelul si restaurantul din incinta ,,Complexului Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal” din municipiul Craiova, B-dul Stirbei Voda, nr. 38.
Proiect de hotarare privind aprobarea Caietului de Sarcini si a Documentatiei de Atribuire privind concesionarea prin licitatie publica a hotelului si restaurantului, din incinta Compexului Sportiv Craiova-Stadion de Fotbal, situat in municipiul Craiova, b-dul Stirbei Voda, nr. 38.
Proiect de hotarare privind incetarea partiala a efectelor Hotararii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 324/2017 privind scoaterea la licitatie a unor terenuri situate in Targul Municipal Craiova.
Proiect de hotarare privind aprobarea listei spatiilor inchiriabile situate in cadrul Complexului Sportiv Craiova- Stadion de Fotbal din municipiul Craiova, b-dul Stirbei Voda, nr. 38.
Proiect de hotarare privind modificarea contractului de concesiune nr. 37201/18.05.2006 incheiat intre Consiliul Local al Municipiului Craiova si Mitre Ileana, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Mitre Ileana.
Proiect de hotarare privind scoaterea la licitatie publica, in vederea inchirierii, a doua spatii apartinand domeniului public al municipiului Craiova, administrate de Scoala Gimnaziala „Mihai Viteazul”, situate in municipiul Craiova, str. Duiliu Marcu, nr. 38.
Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor pentru utilizarea locurilor publice sau private din pietele municipiului Craiova si Targul Municipal Craiova.
Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 4/2016 referitoare la aprobarea pretului biletului de acces la evenimentele sportive care se desfasoara in Sala Polivalenta din municipiul Craiova.
Proiect de hotarare privind transmiterea in folosinta gratuita, catre Agentia Nationala pentru Locuinte pana la finalizarea lucrarilor de construire a locuintelor, a terenului si a structurilor existente, situate in intravilanul municipiului Craiova, strada Caracal nr. 132.
Proiect de hotarare privind modificarea inventarului bunurilor apartinand domeniului privat al municipiului Craiova.
Proiect de hotarare privind modificarea inventarului bunurilor apartinand domeniului public al municipiului Craiova.
Proiect de hotarare privind numirea reprezentantului Ministerului Finantelor Publice in Consiliul de Administratiei al Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public si Fondului Locativ Craiova.
Proiect de hotarare privind aprobarea Hartilor strategice de zgomot pentru municipiul Craiova.
Proiect de hotarare privind aprobarea contractului referitor la delegarea prin concesionare a gestiunii unor activitati componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea si transportul deseurilor municipale si a altor fluxuri de deseuri in judetul Dolj.
Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor pentru activitatile date in gestiune directa Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public si Fondului Locativ Craiova.
Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor pentru desfasurarea activitatii de intretinere si reparare a strazilor cu imbracaminte din pavaj de piatra bruta, piatra sparta si amestec optimal, in municipiul Craiova.
Proiect de hotarare privind initierea procedurii de infiintare a unei societati comerciale cu raspundere limitata avand ca obiect principal de activitate administrarea de imobile.
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reglementarea conditiilor de construibilitate in zona cuprinsa intre str. Parangului si canalul colector, in vederea construirii unei locuinte, cu regim de inaltime Dp+P+M, generat de imobilul situate in municipiul Craiova, str. Parangului, nr. 104 J.
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconsiderarea functiunilor in zona cuprinsa intre str. Brestei, b-dul Raului si str. Fluturi, in vederea construirii unui imobil, cu regim de inaltime P+1E partial, cu functiunea de magazin retail, generat de imobilul situat in municipiul Craiova, str. Brestei, nr.185.
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la modificarea reglementarilor urbanistice aferente zonei str. Amaradia, in vederea construirii unui imobil, cu regim de inaltime P+1, cu functiunea de locuinta si birouri, generat de imobilul situat in municipiul Craiova, str. Amaradia, nr. 80.
Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la construirea unui magazin parter Penny Market, amenajare incinta si amplasare totem, zona Amaradia- str. Brazda lui Novac-str.Vulturi, generat de imobilul situat in municipiul Craiova, str. Amaradia, nr.28.
Intrebari si interpelari.
Emisa azi 22.03.2018

STIREA TA - Dacă esti martorul unor evenimente deosebite, fotografiaza, filmeaza si trimite-le prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.