Jaf din banii publici la Asociatia Macedonenilor din Romania!

0
1114
Jaf din banii publici la Asociatia Macedonenilor din Romania! 1
Jaf din banii publici la Asociatia Macedonenilor din Romania!

Jaful din banii publici are un nou episod si anume la Asociatia Macedonenilor din Romania care din ce documente urmeaza sa va prezentam este inca o gaura care chiar conteaza pentru noi .

Este o reteta de “succes” ai celor care reusesc sa puna mana pe banii publici cu acte . Dar sa va spunem despre ce este vorba ..

Ca urmare a finalizării procesului de valorificare a constatărilor consemnate în Raportul ,de audit financiar întocmit în urma misiunii de audit ce s-a desfasurat  la Secretariatul General al Guvernului, vă transmitem sinteza aspectelor constatate:

l. Asociaţia Macedonenilor din România, nu a procedat la înregistrarea în mod distinct în evidenţa contabilă a bunurilor achiziţionate din fonduri publice, aşa cum se prevede la art.43 (l) din Ordonanţa Guvernului nr. 26 din 30 ianuarie 2000, actualizată;
2. Asociaţia Macedonenilor din România a achiziţionat din fonduri publice produse, lucrări şi servicii, fără respectarea principiilor obligatorii de: nediscriminare, tratament egal, recunoaştere reciprocă, transparenţă, proporţionalitate, eficienţă în utilizarea fondurilor publice, prevăzute de art.2 alin l din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea
contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare.

De asemenea nu a fost respectat principiul bunei gestiuni financiare prevăzut la art.5 din Ordonanţa nr. 119 din 31 august 1999 (‘republicată*) privind controlul intern şi controlul financiar preventiv;
3. Efectuarea de cheltuieli în sumă estimată de 15.955 lei, fără a avea legătură cu obiectul de activitate şi statutul Asociaţiei Macedonenilor din Romania, astfel:

– suma estimată de 4.975 lei, reprezentând contravaloarea unor servicii de curăţat obiecte textile, pentru care nu s-a tăcut dovada faptului că au legătură cu asociaţia;
– suma estimată de 10.980 lei, reprezentând contravaloarea unor servicii de cazare în lunile iulie şi august 2015, în staţiunea Mamaia, judeţul Constanţa, fără a fi prezentate documente din care să rezulte numele persoanelor cazate, numărul de
nopţi de cazare, servicii hoteliere incluse etc. Astfel, prin efectuarea acestor cheltuieli nu au fost respectate prevederile: art.5 şi art. 26 din Ordonanţa Guvernului nr.119/1999; art.6(1) din Legea nr. 82 din 24 decembrie 1991 a contabilităţii, cu modificările ulterioare;

4. Efectuarea de cheltuieli de deplasare în sumă estimată de 13.543 lei, pe baza unor documente care nu îndeplinesc calitatea de documente justificative, aşa cum sunt definite de Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 3.512 din 27 noiembrie 2008 privind documentele financiar-contabile, cu modificările ulterioare. Nu au fost respectate nici prevederile Legii nr.82/1991 şi Ordonanţei Guvernului nr.119/1999;

5. Efectuarea de către Asociaţia Macedonenilor din România a unor cheltuieli în sumă estimată de 1.117.430 lei, cu nerespectarea principiilor de economicitate şi eficienţă în utilizarea fondurilor alocate de la bugetul
statului, constând în:

– contravaloarea unor lucrări de reparaţii în sumă de 607.419,46 Iei, pentru sediul din Bucureşti, reparaţii a căror valoare a depăşit preţul de achiziţie al imobilului reparat. S-a constatat faptul că entitatea nu a contractat în vederea efectuării reparaţiilor, persoane specializate in analizarea şi fundamentarea necesităţii efectuării lucrărilor de reparaţii, nu a fost elaborată o expertiză tehnică în acest sens, aşa cum prevăd actele normative în vigoare. De asemenea, entitatea
nu a prezentat documente din care să reiasă recepţia lucrărilor, inclusiv de către persoane autorizate cu urmărirea şi avizarea lucrărilor în domeniul interventiilor la construcţii,

– contravaloarea a douã autoturisme de transport persoane, a câte 9 locuri fiecare în sumă de 296.057, 34 lei, în condiţiile în care asociaţia detinea deja în proprietate sau în folosinţă încă alte 4 autoturisme, şi nu are prevăzute în statut acţiuni care să justifice eficienţa achiziţionării şi exploatarii unor astfel de mijloace de transport,

– contravaloarea chiriilor achitate la sediile deţinute de cãtre asociaţie în suma estimată de 77.112 lei, în condiţiile în care închirierea acestora nu este justificată şi susţinută de numărul membrilor asociaţiei şi nici de numărul şi amploarea acţiunilor desfăşurate pentru susţinerea minoritatii macedonene. S-a constatat că doar în judeţul Dolj, asociaţia a achitat cheltuieli de închiriere în sumă estimată de 43.200 lei (9600 euro), pentru cele 3 sedii deţinute în: Craiova (contract de închiriere 700 euro/lună); Urzicuţa (contract de comodat), Băileşti (contract de închiriere 100 euro/lună), în condiţiile în care sediile menţionate se află la distanţe de până la 100 Km. Din documentele puse la dispoziţie echipei de audit, a rezultat faptul că numărul membrilor aparţinând minorităţii macedonene participante la evenimentele organizate în acest judeţ este în medie 15
membri/eveniment;

– contravaloarea unor cheltuieli de editare în sumă de 132.292 lei. S-a constat faptul că, în anul 2015, au fost efectuate cheltuieli cu publicarea unui număr de 29 de cărţi (din care 16 au fost cărţi de bucate macedonene), fiecare având nn tirai de aproximativ de 1000 de exemnlare- tiraj neiustiñcat în conditiile   în care AMR are doar 30 de membri şi nu a procedat la vânzarea acestor cărţi în vederea realizării de venituri;

– contravaloarea unor indemnizaţii de delegare, în sumă de 4.549 lei. S-a constatat faptul că AMR a achitat cheltuieli cu indemnizaţii de delegare intr-un cuantum stabilit la nivelul asociaţiei care a depăşit cuantumul prevăzut de legislaţia
în vigoare aplicabilă fondurilor publice. Astfel, nivelul zilnic al diurnei acordate personalului AMR a fost diferentiat în anul 2015, pe funcţii, fiind cuprins între 20 lei/zi şi 40 lei/zi, în condiţiile în care diurna zilnică acordată din fonduri publice a
fost de 13 lei/zi până la 21.01.2015, respectiv de l7 lei/zi în intervalul 21.01- 31.12.2015.

Este doar un exemplu la cum se duc multi dintre banii publici …

Jaf din banii publici la Asociatia Macedonenilor din Romania! 2

Jaf din banii publici la Asociatia Macedonenilor din Romania! 3 Jaf din banii publici la Asociatia Macedonenilor din Romania! 4

 

 

Hits: 0

STIREA TA - Dacă esti martorul unor evenimente deosebite, fotografiaza, filmeaza si trimite-le prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.