Maine are loc o noua sedinta a Consiliului Local al Municipiului Craiova

0
445

In Sala de conferințe – Complex Sportiv Stadion de Fotbal,are loc maine o noua sedinta a Consiliului Local al Municipiului Craiova.

Având în vedere raportul nr.248068/2023 prin care se convoacă Consiliul Local al Municipiului Craiova în şedinţă ordinară, în data de 27.07.2023, ora 10,00, în Sala de conferințe – Complex Sportiv Stadion de Fotbal, bvd. Ilie Balaci, nr.8;
În temeiul prevederilor art.133 alin.1, art.134-136, art.155 alin.1 lit.b, coroborat cu alin.3 lit.b, art.196 alin.1 lit.b și art.197 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Va prezentam Proiectul ordinii de zi a ședinței ordinare din data de 27.07.2023:

 

Punctul 33 modificat

Punctul 1 peste ordinea de zi privind neexercitarea dreptului de preemţiune al municipiului Craiova la cumpărarea imobilelor situate pe terenurile ce fac obiectul contractelor de concesiune nr.7/1992 şi nr.161/1998, încheiate între Municipiul Craiova şi Banca Comercială Română S.A.

 

1. Proiect de hotărârea privind modificarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al Municipiului Craiova, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.493/2009
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, aferentă semestrului I al anului 2023 (30 iunie 2023)
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului instituţiilor publice şi a activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, aferentă semestrului I al anului 2023 (30 iunie 2023)
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului creditelor externe al municipiului Craiova, aferentă semestrului I al anului 2023 (30 iunie 2023)
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului fondurilor externe nerambursabile, aferentă semestrului I al anului 2023 (30 iunie 2023)
6. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Craiova, pe anul 2023
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Spitalului Clinic Municipal Filantropia Craiova, pe anul 2023
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi cheltuieli al Sport Club Municipal Craiova, pe anul 2023
9. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului general consolidat al municipiului Craiova, pe anul 2023
10. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr.374/2018 referitoare la aprobarea normelor financiare pentru activitatea sportivă desfăşurată în cadrul Sport Club Municipal Craiova
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de acordare a eşalonării la plata obligaţiilor restante datorate bugetului local al municipiului Craiova
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de acordare a scutirii de majorări de întârziere, aferente obligaţiilor fiscale principale, restante la data de 31.12.2022, datorate de persoanele fizice bugetului local al municipiului Craiova
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea schemei de ajutor de minimis pentru acordarea scutirilor de la plata majorărilor de întârziere, aferente impozitelor și taxelor locale, datorate de către întreprinderile care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al municipiului Craiova
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului privind evaluarea capacităţii de apărare împotriva incendiilor la nivelul municipiului Craiova, pe semestrul I al anului 2023
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor pentru municipiul Craiova, în anul 2023
16. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Craiova să voteze, în Adunarea Generală a Acţionarilor S.C. Compania de Apă „Oltenia” S.A., aprobarea înfiinţării unui punct de lucru
17. Proiect de hotărâre aprobarea asocierii dintre Municipiul Craiova, prin Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Federaţia Română de Automobilism Sportiv, prin Asociaţia „Club Sportiv AMC Racing”, în vederea organizării evenimentului „CRAIOVA SUPER RALLY 2023”, în perioada 15-16 septembrie 2023
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Craiova
19. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale unităţii de învăţământ „Creşa – Craiova”
20. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere care au ca obiect locuinţe pentru tineri, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării locuinţei pentru tineri, construită prin Agenţia Naţională pentru Locuinţe, situată în municipiul Craiova, bdul. Oltenia, nr.1C, bl.T3, sc.5, ap.7
22. Proiect de hotărâre privind atestarea persoanelor fizice care au obţinut certificate de calificare, în vederea dobândirii calităţii de administrator de condominii
23. Proiect de hotarare privind declararea de uz şi interes public a unor bunuri dobândite de autoritatea publică locală
24. Proiect de hotărâre privind actualizarea inventarului bunurilor din domeniul privat al municipiului Craiova
25. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea prețului de pornire al chiriei, pentru terenul situat în municipiul Craiova, str.Dr.Nicolae Ionescu Siseşti, nr.3
26. Proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare având ca obiect stabilirea cuantumului prestației titularului dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra terenurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Craiova, situate în str.Calea Severinului FN
27. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractelor de închiriere nr.3803/15.08.2007 şi nr.3804/15.08.2007 încheiate între Liceul Energetic Craiova şi Nadcom Sat S.R.L., respectiv GPV Grup S.R.L.
28. Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de închiriere nr.9098/20.08.2019, încheiat între S.C. Pieţe şi Târguri Craiova S.R.L. şi Constantin P. Mihaela PFA
29. Proiect de hotărâre privind încetarea contractului de concesiune nr.37428/17.05.2006, încheiat între Consiliul Local al Municipiului Craiova şi Dr. Copăcescu Simona – Camelia, medic titular al Cabinetului Medical Individual Dr. Copăcescu Simona – Camelia
30. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie, cu titlu oneros, asupra unei cote părţi din terenul care aparţine domeniului privat al municipiului Craiova, situat în str.A.I.Cuza, nr.4, colţ cu str.Panait Moşoiu, nr.2
31. Proiect de hotărâre privind concesionarea către S.C. R.A.T. SRL a unor bunuri ce aparţin domeniului privat al municipiului Craiova
32. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare parcare supraetajată P+3 în municipiul Craiova – zona Liceul Energetic”
33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenții pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și împrejmuire Grădinița Căsuța Fermecată”
34. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului de drept al Municipiului Craiova să aprobe și să voteze în Adunarea Generală a Asociaţilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ECODOLJ Actul Adițional nr.7 la Contractul nr.370/22.05.2018 „Delegarea prin concesionare a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare, respectiv colectarea și transportul deșeurilor municipale și a altor fluxuri de deșeuri în județul Dolj precum și operarea stației de sortare și transfer Goicea” și Actul Adițional nr.1 la Contractul nr.1818/30.06.2022 „Delegarea prin concesionare a operării instalațiilor de gestionare a deșeurilor municipale realizate în cadrul proiectului Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în Județul Dolj”
35. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reglementare urbanistică în zona De 299 – Bd.Nicolae Romanescu – De 64, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, Bd.Nicolae Romanescu, nr.220
36. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal referitor la reconfigurare urbanistică intersecţia str.Caracal – Aleea Roşiori, generat de imobilul situat în municipiul Craiova, Aleea Roşiori, nr.6
37. Întrebări și interpelări

STIREA TA - Dacă esti martorul unor evenimente deosebite, fotografiaza, filmeaza si trimite-le prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.