Restricții în Craiova și mai multe localități din Dolj

0
876

Comitetul Județean pentru Situații de Urgentă al județului Dolj a adoptat, astăzi, o Hotărâre prin care se modifică restricțiile din Craiova și mai multe localități doljene. Restricțiile intră în vigoare duminică, pe 14 martie.

Noi restricții vor fi aplicate și pentru localitățile: Coțofenii din Dos, Leu, Rojiște, Robănești, Valea Stanciului, Segarcea, Bratovoiești, Breasta, Gigera, Gogoșu, Pielești, Drănic, Teslui, Goicea, Grecești, Seaca de Câmp, Seaca de Pădure, Bârca, Bredești, Fărcaș, Ghindeni, Șimnicu de Sus

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 293/2021 privind
prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021,
precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,
În scopul stabilirii unor măsuri necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor
legale referitoare la prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, În baza prevederilor art. 10 alin. (1) – (3) din Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 1491/2004, cu modificările şi completările ulterioare,
Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Dolj adoptă prezenta H O T Ă R Â R E
Art. 1 Pentru punerea în aplicare a prevederilor pct. 1 şi 2 ale art. 6 din Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului României nr. 293/2021 se modifică prevederile următoarelor hotărâri ale Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dolj, după cum urmează:
1. Hotărârea C.J.S.U. Dolj nr. 36 din 28.02.2021:
a) art. 2 alin. (1) lit. c) se modifică şi va avea următorul cuprins: „activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, se poate desfăşura fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 06.00 – 22.00”;
b) art. 2 alin. (1) lit. d) se modifică şi va avea următorul cuprins: „activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare se poate
desfăşura fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 06.00 – 22.00”;
c) măsurile prevăzute mai sus se aplică pentru localităţile COŢOFENII DIN DOS şi LEU, începând cu data de 14.03.2021, ora 00.00, până la data de 14.03.2021, ora 24.00, cu respectarea prevederilor art. 15 din Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului României nr. 293/2021.

2. Hotărârea C.J.S.U. Dolj nr. 37 din 02.03.2021:
a) art. 2 alin. (1) lit. c) se modifică şi va avea următorul cuprins: „activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, se poate desfăşura fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 06.00 – 22.00”;
b) art. 2 alin. (1) lit. d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare se poate desfăşura fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 06.00 – 22.00”;
c) măsurile prevăzute mai sus se aplică pentru localităţile CRAIOVA şi ROJIŞTE, începând cu data de 14.03.2021, ora 00.00, până la data de 16.03.2021, ora 24.00, cu respectarea prevederilor art. 15 din Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului României nr. 293/2021.
3. Hotărârea C.J.S.U. Dolj nr. 38 din 04.03.2021:
a) art. 2 alin. (1) lit. c) se modifică şi va avea următorul cuprins: „activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, se poate desfăşura fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 06.00 – 22.00”;
b) art. 2 alin. (1) lit. d) se modifică şi va avea următorul cuprins: „activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare se poate
desfăşura fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 06.00 – 22.00”;
c) măsurile prevăzute mai sus se aplică pentru localităţile ROBĂNEŞTI şi VALEA STANCIULUI, începând cu data de 14.03.2021, ora 00.00, până la data de 18.03.2021, ora 24.00, cu respectarea prevederilor art. 15 din Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului României nr. 293/2021.
4. Hotărârea C.J.S.U. Dolj nr. 40 din 06.03.2021:
a) art. 2 alin. (1) lit. c) se modifică şi va avea următorul cuprins: „activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, se poate desfăşura fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 06.00 – 22.00”;
b) art. 2 alin. (1) lit. d) se modifică şi va avea următorul cuprins: „activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare se poate desfăşura fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului şi 3 în intervalul orar 06.00 – 22.00”;
c) măsurile prevăzute mai sus se aplică pentru localităţile SEGARCEA, BRATOVOEŞTI, BREASTA, GIGHERA, GOGOŞU şi PIELEŞTI, începând cu data de 14.03.2021, ora 00.00, până la data de 20.03.2021, ora 24.00, cu respectarea prevederilor art. 15 din Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului României nr. 293/2021.
5. Hotărârea C.J.S.U. Dolj nr. 41 din 08.03.2021:
a) art. 2 alin. (1) lit. c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, se poate desfăşura fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 06.00 – 22.00”;
b) art. 2 alin. (1) lit. d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare se poate desfăşura fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 06.00 – 22.00”;
c) măsurile prevăzute mai sus se aplică pentru localităţile DRĂNIC şi TESLUI, începând cu data de 14.03.2021, ora 00.00, până la data de 22.03.2021, ora 24.00, cu respectarea prevederilor art. 15 din Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului României nr. 293/2021.
6. Hotărârea C.J.S.U. Dolj nr. 43 din 10.03.2021:
a) art. 2 alin. (1) lit. c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, se poate desfăşura fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 06.00 – 22.00”;
b) art. 2 alin. (1) lit. d) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare se poate desfăşura fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 06.00 – 22.00”;
c) măsurile prevăzute mai sus se aplică pentru localităţile GOICEA, GRECEŞTI, SEACA DE CÂMP şi SEACA DE PĂDURE, începând cu data de 14.03.2021, ora 00.00, până la data de
24.03.2021, ora 24.00, cu respectarea prevederilor art. 15 din Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului României nr. 293/2021.
7. Hotărârea C.J.S.U. Dolj nr. 44 din 12.03.2021:
a) art. 2 alin. (1) lit. c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
„activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, se poate desfăşura fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 06.00 – 22.00”;
b) art. 2 alin. (1) lit. d) se modifică şi va avea următorul cuprins: „activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare se poate desfăşura fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 06.00 – 22.00”;
c) măsurile prevăzute mai sus se aplică pentru localităţile BÂRCA, BRĂDEŞTI, FĂRCAŞ, GHINDENI, RADOVAN şi ŞIMNICU DE SUS, începând cu data de 14.03.2021, ora 00.00, până la data de 26.03.2021, ora 24.00, cu respectarea prevederilor art. 15 din Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului României nr. 293/2021.
Art. 2 Prezenta hotărâre a fost adoptată conform procedurii stabilită prin Hotărârea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Dolj nr. 32 din 14.10.2020.
Art. 3 (1) Prezenta hotărâre se publică pe pagina web a Instituţiei Prefectului –
judeţul Dolj, la adresa URL: www.dj.prefectura.mai.gov.ro/despre-noi/situatii-de-urgenta/
(2) Prezenta hotărâre se comunică tuturor instituţiilor reprezentate în comitetul judeţean pentru situaţii de urgenţă, prin grija Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Oltenia” al judeţului Dolj.
(3) Prezenta hotărâre se comunică autorităţilor administraţiei publice locale din unităţile administrativ-teritoriale nominalizate la art. 1, prin grija Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Oltenia” al judeţului Dolj.
(4) Prevederile prezentei hotărâri se comunică instituţiilor publice şi private, precum şi operatorilor economici, în părţile care le/îi privesc, spre punere în aplicare, prin grija autorităţilor administraţiei publice locale din unităţile administrativ-teritoriale nominalizate la art. 1, pe raza cărora acestea/aceştia funcţionează.

Visits: 1

STIREA TA - Dacă esti martorul unor evenimente deosebite, fotografiaza, filmeaza si trimite-le prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.