Tribunalul Permanent de Arbitraj Institutionalizat : Interferente intre activitatea arbitrilor si cea a mediatorilor

0
513
Tribunalul Permanent de Arbitraj Institutionalizat : Interferente intre activitatea arbitrilor si cea a mediatorilor
Tribunalul Permanent de Arbitraj Institutionalizat : Interferente intre activitatea arbitrilor si cea a mediatorilor

Sustinem alternativa justitiei si incercam sa va aducem aspecte ce tin despre Arbitrajul Institutionalizat iar astazi va aducem o lucrare elaborata de arbitru Elena Rida .

Nu uitati avem si in Craiova , Sediul Zonal al Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituţionalizat, situat în str. Calea Bucureşti, bl. 23 B, parter

Comunicarea ”Interferente intre activitatea arbitrilor si cea a mediatorilor”, elaborata de arbitru Elena Rida , a reliefat interdependenta dintre cele doua profesii. In cadrul lucrarii a fost mentionata obligatia tribunalelor de arbitraj de a recomanda solutionarea prin mediere a litigiilor aflate pe rolul acestora, precum si posibilitatea de a incuviinta acordurile de mediere in cadrul procedurii arbitrale.

Arbitru Elena Rida a aratat ca” Intre mediere şi arbitraj există o legătură foarte strânsă, în sensul că ambele sunt instrumente de solutionare alternativa a disputelor, care ofera partilor acele elemente de celeritate, confidentialitate si permit degrevarea justitiei statale, deci o mai buna functionare a acestora.
Asfel, în art. 6 din Legea 192/2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator, sunt reglementate prevederi referitoare la obligatia organelelor judiciare şi arbitrale precum şi alte autoritati cu atributii jurisdictionale să informeze părţile asupra posibilitatii şi a avantajelor folosirii procedurii medierii şi recomandă acestora să recurgă la această cale pentru solutionarea conflictelor dintre ele. Acest articol prevede două obligatii pentru organele judiciare – judecatori, procurori, politisti şi organele arbitrale, precum si pentru celelalte autorităţi cu atribuţii jurisdicţionale;
1.obligaţia de a informa părtile asupra posibilităţii şi a avantajelor folosirii medierii şi
2. obligatia de a îndruma partile sa recurga la mediere pentru soluţionarea conflictelor dintre ele.
Obligaţia de informare instituită presupune la rândul ei informarea asupra a două aspecte:
a) informarea asupra faptelor că părţile au posibilitatea să recurgă la mediere pentru rezolvarea litigiului cu care au sesizat instanta, deci o cale alternativa la cea aleasa initial și
b) informarea despre avantajele folosirii procedurii de mediere, în care organele judiciare, arbitrale sau alte autorităti cu atribuții jurisdictionale trebuie să comunice pe scurt aspecte legate de confidențialitatea procedurii, costuri mai mici, rapiditatea rezolvării conflictului, posibilitatea stabilirii propriilor întelegeri ăn cadrul unui acord si posibilitatea prezentării acestuia în vederea emiterii unei hotărâri de expedient care constituie titlu executoriu, cadrul nepublic al desfășurării procedurii, posibilitatea recuperării taxei de timbru.
Organele judiciare si abitrale prin indrumarea părților de a recurge la procedura medierii trebuie sa indice părților locul unde ar putea găsi un mediator, precum tabloul mediatorilor expus la sediul instantelor, dar în nici un caz nu pot face trimitere la un anumit mediator pentru că astfel s-ar incalca obligația legală de impartialitatea, acestea fiind percepute de părți ca părtinitoare.
Asfel, organele judiciare si arbitrale au obligatia ca in cauzele in care se poate aplica aceasta procedura sa indrume partile sa recurga la mediere pentru rezolvarea conflictelor, dupa ce le-au informat despre posibilitatea si avantajele folosirii medierii si sa puna in discutia partilor acest fapt in virtutea principiului contradictorialitatii.
Dispozitii clare privind informarea partilor cu privire la posibilitatea solutionarii pe calea medierii se regasesc şi în Regulile de procedură ale Tribunalului Permanent de Arbitraj Instituţionalizat la art. 9 alin.1 “Tribunalul arbitral va recomanda părţilor soluţionarea amiabilă a litigiului prin mediere”, iar la alin. 2 se precizează că „în orice stadiu al litigiului, tribunalul arbitral va încerca împăcarea părţilor, dându-le îndrumările necesare, potrivit legii”.

Art. 58 alin. (1) din Legea Medierii dispune că atunci când părţile aflate în conflict au ajuns la o înţelegere, se poate redacta un acord scris, care va cuprinde toate clauzele consimţite de acestea şi care are valoarea unui înscris sub semnatura privată. De regulă, acordul este redactat de către mediator, cu excepţia situaţiilor în care părţile şi mediatorul convin altfel.
Însă pentru a mări forţa probantă a acordului încheiat prin transformarea înscrisului sub semnatură privată în act autentic, părtile au posibilitatea conform art. 59 din legea medierii să-l autentifice la notarul public sau să- l incuviinteze in instanta de judecata.
În completarea acestor două posibilitati de a transforma înscrisul sub semnatură privată în act autentic prevăzute explicit la art. 59 alin.2 din Legea medierii mai exista o cale de a obtine o hotarare cu forta probanta de inscris autentic prin supunerea acordului de mediere incuviintarii pe procedura arbitrala.
Pentru a ști când va putea fi supus acordul de mediere încuviințării instanței și când pot cere părțile autentificarea acordului, art. 59 din Legea 192/2006 face trimiterea la dispozițiile art. 63 din aceeași Lege.
Ori de câte ori medierea are loc în timpul unui proces judiciar, acordul de mediere se va prezenta instanţei de judecată care va lua act de acord şi va pronunţa o hotărâre în baza acordului de mediere. Astfel, art. 63 alin. (1) din Legea Medierii dispune că – în cazul în care litigiul a fost soluţionat pe calea medierii, instanţa va pronunţa, la cererea părţilor, cu respectarea condiţiilor legale, o hotărâre, dispoziţiile art. 438-441 din Codul de procedura civila, aplicându-se în mod corespunzător.
Astfel, din formularea celor două articole, reiese faptul că se poate cere încuviințarea instanței de judecată numai în acele situații în care

STIREA TA - Dacă esti martorul unor evenimente deosebite, fotografiaza, filmeaza si trimite-le prin Facebook, WhatsApp, sau prin formularul online.